Bước đầu tìm hiểu sự liên quan giữa viêm loét dạ dày-tá tràng mãn tính với ung thư dạ dày về mặt mô bệnh học
Tóm tắt
Nghiên cứu đại thể 1481 trường hợp phần dạ dày (DD) đã cắt bỏ vì viêm loét DD tá tràng và ung thư DD và bệnh phẩm được xét nghiệm theo phương pháp thông thường. Kết quả: viêm loét DD mạn tính gây nên sự thay đổi cấu trúc của niêm mạc DD từ dị sản thành niêm mạc ruột, đến loạn sản; tỷ lệ ung thư hóa của ổ loét ở DD chiếm 16,87%; vị trí ổ loét thường gặp là ở bờ cong bé, nhiều nhất ở hang vị 53,83%, môn vị 23,48%, phần đứng 20,16%; ung thư hoá ổ loét thường gặp ở hang vị và môn vị; ung thư DD nguyên phát phần lớn là ung thư biểu mô, nam chiếm 66,32%, nữ chiếm 33,6%. Nếu tính riêng bệnh DD của nữ thì ung thư DD nguyên phát của nữ chiếm 31,53%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn