Bước đầu tìm hiểu cơ địa dị ứng ở một số bệnh nhân phong có phản ứng E.N.L
Tóm tắt
Đối tượng gồm các BN phong thể BL và LL (là hai thể có khả năng xảy ra cơn phản ứng ENL). Chẩn đoán dựa vào lâm sàng, vi khuẩn và giải phẫu bệnh lý, phân loại theo Ridley - Jopling. Các BN này được điều trị nội, ngoại trú tại B10 Viện da liễu cùng 1 phác đồ. Nhóm 1 gồm 19 BN (12 nam, 7 nữ) thể BL và LL không có ENL. Nhóm 2 gồm 25 BN (16 nam, 9 nữ) thể BL và LL, sau một thời gian điều trị xuất hiện cơ phản ứng ENL. Histamin là sản phẩm thoái hóa của histilin nhờ các yếu tố ngoại lai hay nội tại. Trong phản ứng ENL, histamin đóng một vai trò rất quan trọng. Trong 19 BN không có ENL đa số (74%) không có cơ địa dị ứng (CĐDƯ). Nhóm BN có phản ứng ENL đa số có CĐDƯ. Phức hợp miễn dịch và CĐDƯ có vai trò quan trọng trong việc xuất hiện phản ứng ENL.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn