Bước đầu thăm dò chức năng thất trái ở người bình thường bằng phương pháp xạ tâm thất ký (radionuclide ventriculography)
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm đưa ra những thông số bình thường. Đối tượng gồm 25 người từ 15-60 tuổi. Nghiên cứu bước đầu đưa ra các chỉ số chức năng thất trái ở người bình thường trưởng thành: gEF, PFR, TPF. Còn lại chưa thấy tác giả nào thông báo về các chỉ số TEF, PER, TPE, 1/3EF, 1/3ER, MFR, 1/3FF, 1/3FR. Các chỉ số vận động thành ở người bình thường thấp hơn của các tác giả nước ngoài.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn