Bước đầu sinh thiết màng hoạt dịch bằng kim Vim-Silverman để chẩn đoán một số bệnh khớp
Tóm tắt
50 bệnh nhân (29 nữ, 21 nam), từ 4-63 tuổi, điều trị nội trú tại Khoa Nội 2, Viện Quân y 103 từ năm 1981 đến 1983, được chia 2 nhóm sinh thiết (ST) màng hoạt dịch (MHD) với 2 mục đích: nhóm 1 gồm 29 BN viêm khớp dạng thấp (VKDT) được ST để đối chiếu, so sánh với hình ảnh tổn thương; nhóm 2 có 21 BN chưa có chẩn đoán chắc chắn, được ST để chẩn đoán. Tổng số ST 54 lần, 43 lần ST đúng MHD (79%). Kết luận: ST MHD là chỉ định cần thiết cho viêm khớp hay ít khớp không rõ nguyên nhân, giúp chẩn đoán với kết quả giải phẫu bệnh đầy đủ và gợi ý (17/21 trường hợp); tuy nhiên mảnh ST nhỏ và mới chỉ ở một vị trí của MHD nên hình ảnh điển hình của tổn thương VKDT chưa nhiều (5/41 trường hợp); kỹ thuật ST MHD bằng kim Vim-Silverman không phức tạp, tai biến không đáng kể giúp chẩn đoán các bệnh khớp khó.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn