Bước đầu nhận định về rối loạn cân bằng đông máu trong bệnh tăng huyết áp
Tóm tắt
Theo dõi 3 chỉ tiêu xét nghiệm đông máu (ĐM) APTT (hoạt hóa ĐM nội sinh), PT (hoạt hóa ĐM ngoại sinh) và fibrinogen ở 30 bệnh nhân tăng huyết áp từ tháng 1 đến tháng 5/1999 thấy: có biểu hiện tăng ĐM nội sinh, ngoại sinh, tăng fibrinogen hoặc một trong ba chỉ tiêu xét nghiệm tăng chiếm 81,25%. Tỉ lệ bệnh nhân bị tăng ĐM nội sinh cao hơn ngoại sinh. Ở lô 5 bệnh nhân tăng huyết áp giai đoạn III (có tai biến mạch máu não) biểu hiện tăng đông ở 100% bệnh nhân và điều trị bằng heparin uống và thuốc hoạt huyết CM3 có hiệu quả làm giảm sự tăng ĐM.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn