Bước đầu nghiên cứu dị ứng thuốc tegretol tại khoa dị ứng - MDLS Bệnh viện Bạch Mai (1991-1998)
Tóm tắt
24 BN dị ứng tegretol điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ 1991-1998. Kết quả: dị ứng thuốc tegretol xảy ra muộn 11,37±4,56 ngày; lứa tuổi dị ứng gặp nhiều nhất là 10-40; 4 loại triệu chứng hay gặp là loét các hốc tự nhiên, ban đỏ, sốt và bọng nước trên da; dị ứng tegretol thuộc loại hình muộn và thể lâm sàng chủ yếu là hội chứng Stevens-Johnson.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn