Bước đầu nghiên cứu chức năng lọc của cầu thận ở người có tuổi
Tóm tắt
Đánh giá chức năng lọc cầu thận ở 13 bn cao tuổi từ 60-80 tuổi và 64 bn từ 20-40 tuổi. Kết quả: mức lọc cầu thận trung bình ở nhóm bn trẻ tuổi là 116,70ml/phút ± 23,10; ở nhóm người cao tuổi: 92ml/phút ± 23,00. Ure máu ở nhóm trẻ tuổi: 26,90mg% ± 6,00 và nhóm người cao tuổi: 32,56mg%. Creatinin máu ở nhóm trẻ tuổi: 0,91mg% ± 0,20 và ở nhóm người cao tuổi: 0,92mg%. Việc giảm sút mức lọc cầu thận và tăng ure máu ở người cao tuổi có ý nghĩa rất quan trọng. Đối với các thuốc có độc tính cao lại được đào thải chủ yếu qua thận như digitalin, tetraxyclin, streptomyxin cần hết sức lưu ý đến liều lượng khi sử dụng cho người cao tuổi.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn