Bước đầu nghiên cứu bề dầy lớp nội - trung mạc động mạch cảnh ở người lớn tuổi "bình thường" bằng phương pháp siêu âm
Tóm tắt
Xác định giới hạn bình thường của chiều dầy lớp nội trung mạc (NTM) đo tại động mạch cảnh (ĐMC) gốc và máng cảnh, đánh giá sự thay đổi của các thông số này theo tuổi trên 200 người lớn bình thường (113 nam, 87 nữ, từ 15-93 tuổi) từ tháng 8/1998-12/1999. Kết quả: độ dày lớp NTM trung bình tại ĐMC gốc là 0,7+/-0,16mm và ở máng cảnh là 0,87+/-0,25mm. Không có sự khác biệt về độ dày lớp NTM ĐMC gốc và máng cảnh giữa 2 bên phải và bên trái. Cả lớp NTM tại ĐMC gốc và máng cảnh đều tăng rõ rệt theo nhóm tuổi. Giữa bề dày lớp NTM với tuổi có mối tương quan tuyến tính. Lớp NTM tại cảnh gốc ở nam giới hơi dầy hơn nữ, nhưng ở máng cảnh không có sự khác biệt.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn