Bước đầu khảo sát tính an toàn của chế phẩm BT1 chữa sốt rét
Tóm tắt
Nghiên cứu này khảo sát tính an toàn của BT1 trên một số mô hình cấp diễn (75 chuột nhắt trắng) và trường diễn (5 thỏ). Kết quả: thuốc dưới dạng nước sắc không có biểu hiện độc nếu đánh giá theo liều chết 50% súc vật thí nghiệm nhưng vẫn chưa đủ độ an toàn tuyệt đối. Thuốc dưới dạng dịch chiết cồn tỏ ra độc hơn, có thể do một thành phần độc nào đó có thể có trong lá thường sơn, tan nhiều ở trong cồn. Dùng trường diễn với thời gian gấp 4 lần dùng trên lâm sàng, thì thuốc chưa biểu hiện rõ độc tính, các chỉ số tương đối bình thường. Dịch chiết bằng cồn, có độc tính cao, do đó nên sử dụng dưới dạng thuốc sắc. Tác dụng phụ có hiện tượng ỉa chảy, cần được lưu ý tìm nguyên nhân và cách khắc phục.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn