Bước đầu đánh giá tác dụng điều trị lâm sàng của thuốc uống BSP2A và kem bôi tại chỗ ATZ1 đối với bệnh zona
Tóm tắt
60 BN các lứa tuổi, cả hai giới, được chẩn đoán mắc zona. BN được chia làm hai nhóm: Nhóm 1 dùng phác đồ điều trị bằng thuốc nghiên cứu y học cổ truyền (thuốc uống BSP2A và kem ATZ1) tại BV Y học cổ truyền Bộ Công an. Nhóm 2 đối chứng dùng phác đồ điều trị bằng thuốc y học hiện đại ( Acyclovir uống và kem bôi Acyclovir) tại BV Trung ương Quân đội 108. Kết quả đánh giá tác dụng điều trị zona bằng thuốc uống BSP2A và kem bôi ATZ1 cho thấy: thuốc có tác dụng tốt trong điều trị zona làm lành tổn thương trong vòng 1-3 ngày với tỷ lệ 23,3%; trong vòng 4-7 ngày là 66,7%. Thuốc làm hết triệu chứng đau vào ngày thứ 5 với tỷ lệ là 20%, vào ngày thứ 7 là 66,7%. Tỷ lệ đoạt loại A là 20%, loại B là 66,7% và loại C là 13,3%. Kết quả đạt được tương đương với nhóm chứng (p > 0,05). Không phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của thuốc.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn