Bốn năm hoạt động (1995-1998) của chương trình quốc gia phòng chống các rối loạn thiếu i-ốt tiến tới thanh toán tình trạng thiếu i-ốt vào năm 2000 và thanh toán các rối loạn thiếu i-ốt vào năm 2005
Tóm tắt
Chương trình phòng chống các rối loạn thiếu i-ốt với 2 chỉ số: hộ gia đình dùng muối i-ốt đạt 90% trở lên, iốt niệu trẻ em 8-10 tuổi trên 10mcg/dl. Được sự hỗ trợ của UNICEF, Bộ Y tế và 61 tỉnh, thành phố tiến hành khảo sát và điều tra cả nước. Kết quả, độ phủ muối i- ốt tăng lên rõ rệt ở các tỉnh. Iốt trong nước tiểu trẻ em đạt tỉ lệ khả quan. Tỷ lệ bướu cổ giảm rõ rệt. Phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ hiểu biết về tác dụng của muối i- ốt đối với con người. Tuy nhiên còn 9 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ hộ gia đình dùng muối i-ốt đạt xấp xỉ 50%. Mục tiêu năm 2000 thanh toán tình trạng thiếu i-ốt, 2005 thanh toán các rối loạn do thiếu i-ốt để nước ta không còn trẻ bị bướu cổ, thiểu năng trí tuệ và đần độn.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn