Biến đổi vi khuẩn tại chỗ vết thương bỏng nông do nhiệt trên thực nghiệm dưới tác dụng của OX cao áp
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn