Biến đổi nồng độ can-xi trong máu và nước tiểu ở bệnh nhân suy thận mạn
Tóm tắt
Nhóm chứng 40 người tuổi 18-45. Nhóm bệnh 270 người suy thận mạn (STM) , tuổi 16-60 tại Viện 103, và BV Bạch Mai từ 2/1993-8/1997 trong đó STM do VCTM 156 BN, VTBTM 114 BN. Kết quả BN STM mức độ nhẹ nồng độ can-xi máu giảm thấp, suy thận giai đoạn II, III nồng độ calci máu trở về mức bình thường, suy thận nặng can-xi máu tăng cao hơn. Can-xi niệu giảm ở cả 4 giai đoạn suy thận do VCTM. BN STM do sỏi tiết niệu, can-xi niệu giảm ở suy thận giai đoạn I,II tăng về mức bình thường giai đoạn III, IV. Nồng độ can-xi niệu ở nhóm STM do sỏi tiết niệu cao hơn nhóm STM do VCTM ở cùng giai đoạn suy thận.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn