Biến đổi một số chỉ tiêu thông khí phổi ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối được điều trị bằng lọc máu chu kỳ
Tóm tắt
Nghiên cứu 142 BN suy thận mãn giai đoạn cuối gồm 112 BN điều trị lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện 103, 108, Hữu Nghị và Giao thông vận tải từ tháng 1/1997-5/2002. Nhóm chứng: 30 BN điều trị bảo tồn tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 4/2001-9/2001. Qua so sánh tỷ lệ các kiểu rối loạn thông khí (RLTK) phổi giữa 2 nhóm BN, trước và sau lọc máu ở nhóm nghiên cứu, kết quả: thể bệnh gặp chủ yếu là rối loạn thông khí (RLTK) hạn chế (69,6%) trong đó RLTK mức độ vừa là 49,1%. Trước và sau lọc máu gặp chủ yếu RLTK hạn chế (69,15% - 65,42%) trong đó RLTK mức độ vừa là 49,53 - 41,12%. Tỷ lệ và mức độ RLTK trước và sau lọc máu không có sự khác biệt rõ rệt .

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn