Biến đổi globulin miễn dịch ở trẻ em bị thận hư
Tóm tắt
Nghiên cứu nồng độ các globulin miễn dịch ở bệnh nhân thận hư trong giai đoạn toàn phát và thuyên giảm, với các thể lâm sàng và mức độ cảm thụ với liệu pháp glucocorticoit khác nhau, nhằm góp phần nghiên cứu về cơ chế bệnh sinh của bệnh thận hư. Đối tượng: 130 trẻ bị thận hư điều trị bằng prednison tại khoa thận từ 9/1986 đến 12/1987. Kết quả: Nồng độ IgG trong huyết thanh giảm rõ rệt trong giai đoạn toàn phát và tăng lên trong giai đoạn thuyên giảm, nhưng vẫn còn thấp hơn so với nhóm chứng. Ngược lại, nồng độ IgM tăng trong giai đoạn toàn phát và giảm trong giai đoạn thuyên giảm, nhưng đa số trường hợp còn cao hơn trị số nhóm chứng. IgA không thay đổi rõ rệt. Sự biến đổi bất thường nồng độ các Ig trong giai đoạn toàn phát ở các thể lâm sàng tương tự như nhau nhưng có sự khác biệt về mức độ bình thường hóa trong quá trình diễn biến bệnh tùy theo các thể lâm sàng và mức độ cảm thụ đối với glucococticoit. Phản ứng tuberculin ở bệnh nhân thận hư trong giai đoạn toàn phát hầu như âm tính.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn