Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đánh giá tác dụng của tebexerol immunoxel trong hỗ trợ điều trị bệnh lao giai đoạn tấn công
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn