Bảng tính tỷ lệ mất nước ứng dụng trong lâm sàng bỏng
Tóm tắt
Việc điều trị bỏng, sốc bỏng bao gồm nhiều vấn đề toàn diện và đặc thù riêng, song thời gian xử trí sốc bỏng là vấn đề bổ sung thể tích dịch (huyết tương, điện giải, dịch keo, máu). Lập công thức tính tỷ lệ mất nước (TLMN): Tính TLMN trong tế bào toàn thể: lập tỷ lệ giữa khối lượng nước mất với khối lượng nước toàn thể trước khi mất nước (60%p), lập đồ thị để tiện đánh giá và so sánh với độ giảm trọng lượng cơ thể (p) phù hợp với qui định phân loại mức độ mất nước thông thường; Tính TLMN ngoài tế bào: loại trừ trường hợp thiếu máu nặng (HC giảm, He máu giảm) khi số xét nghiệm: HC tăng, He tăng là mất nước ngoài tế bào. Qua sử dụng bảng tính TLMN để tính dịch thiếu trong sốc bỏng cho thấy tỷ lệ tử vong do mất nước giảm rõ rệt, các biến chứng do truyền thể tích dịch thừa, thiếu cũng hạn chế.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn