Bán định lượng nồng độ human chorioric gonadotropin (HCG) trong nước tiểu - ứng dụng để theo dõi động thai và dọa sẩy
Tóm tắt
Nghiên cứu trên 144 mẫu nước tiểu của những phụ nữ chậm kinh đến khám và theo dõi thai tại khoa Sản, Bệnh viện trung ương Huế. Kết quả: có 21/144 ca được theo dõi trong 10 tuần lễ đầu, trong số đó: 3 ca có nồng độ hCG thấp trong khoảng 1000-2000 IU/L ở tuần lễ chậm kinh đầu tiên (1 ca sinh non, con 2kg; 1 ca sẩy; 1 ca sinh thường, con 3,5kg), 18 ca có nồng độ hCG 10.000-35 000 IU/L ở tuần lễ chậm kinh đầu tiên (17 ca sinh thường, con 2,3-3,5kg; 1 ca sinh sớm không rõ nguyên nhân). Nồng độ hCG giao động khá rộng, do đó việc theo dõi động học hCG trong 10 tuần lễ đầu rất có ý nghĩa trong theo dõi thai khi có động thai, doạ sẩy để có thể can thiệp bằng progesteron nếu cần.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn