Ảnh hưởng điều kiện lao động tới sức khỏe bệnh tật và kiến nghị giải pháp chăm sóc sức khỏe công nhân nữ công ty sơn Hà Nội
Tóm tắt
Phỏng vấn trực tiếp 60 công nhân nữ làm việc trực tiếp trong 3 phân xưởng (sơn tường, sơn công nghiệp và cơ khí) của Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội từ 1/2006-6/2006, tuổi đời từ 23-47 và tuổi nghề > 3 năm. Kết quả nghiên cứu về môi trường lao động: Vi khí hậu tại các vị trí làm việc: Nhiệt độ trong nhà xưởng cao hơn nhiệt độ ngoài trời, tuy nhiên không vượt quá tiêu chuẩn cho phép (TCCP); Độ ẩm ở các vị trí đo đều nằm trong TCCP; Tốc độ gió ở vị trí cuối phân xưởng lại cao hơn TCCP và vượt TCCP 0,3m/s. Cường độ chiếu sáng ở cả 3 phân xưởng đều đạt TCCP, nhưng cường độ chiếu sáng ở nhiều vị trí sản xuất không đồng đều. Tại mọi vị trí đo đạc ở cả 3 phân xưởng thì nồng độ bụi và hơi khí độc đều thấp hơn TCCP. Hầu hết các vị trí đo, nồng độ dung môi hữu cơ đều ở giới hạn TCCP. Ở 60 công nhân nữ chủ yếu sức khỏe là loại III (sức khỏe trung bình) chiếm 58,3%, loại II (sức khỏe khá) chiếm 30%, loại IV chiếm 5%, không có sức khỏe loại V.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn