Ảnh hưởng của thiếu máu đến tình trạng rối loạn giấc ngủ bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm, trong đó cải thiện tình trạng rối loạn giấc ngủ là một vấn đề cần thiết. Mục tiêu: Tìm hiểu vai trò của thiếu máu trong tình trạng rối loạn giấc ngủ của bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 103 bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ tại Viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai. Nhóm chứng gồm 40 người khỏe mạnh được chọn ngẫu nhiên, tương đồng về tuổi, nghề nghiệp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang, so sánh kết quả giữa 2 nhóm. Kết quả: Có 95,15% bệnh nhân có chất lượng giấc ngủ kém, (PSQI) ≥ 5, nhóm bệnh nhân có chỉ số PSQI trung bình là 10,83 ± 3,38, tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng 0,73 ± 0,59 (p<0,001). Số bệnh nhân thiếu máu chiếm 92,24%. Có sự tương quan mức độ vừa giữa mức độ thiếu máu và tình trạng rối loạn giấc ngủ r = 0,51, p<0,01. Kết luận: Thiếu máu có thể là một trong những nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn