Ảnh hưởng của tăng huyết áp đến tình trạng rối loạn giấc ngủ bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Thận nhân tạo chu kỳ là một trong những biện pháp điều trị thay thế thận suy mạn tính hiệu quả, được áp dụng phổ biến hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Mục tiêu: Tìm hiểu xem có hay không vai trò của tăng huyết áp trong tình trạng rối loạn giấc ngủ bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ? Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 103 bệnh nhân suy thận mạn tính được thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện 103 và Bệnh viện Bạch Mai. Nhóm chứng gồm 40 người khỏe mạnh được chọn ngẫu nhiên, tương đồng về tuổi, nghề nghiệp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang, so sánh kết quả giữa 2 nhóm. Kết quả: Có 95,15% bệnh nhân có chất lượng giấc ngủ kém PSQI (chỉ số chất lượng giấc ngủ Pittsburgh) ≥ 5, nhóm bệnh nhân có chỉ số PSQI trung bình là 10,83 ± 3,38, tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng 0,73±0,59, (p<0,001). Số bệnh nhân tăng huyết áp chiếm 84,47%. Nhóm bệnh nhân tăng huyết áp có tình trạng rối loạn giấc ngủ nặng hơn nhóm không tăng huyết áp (p<0,05). Kết luận: Tăng huyết áp có thể là một trong những nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn