Ảnh hưởng của nhiễm độc cấp acephate trên một số enzym chống oxy hóa ở hồng cầu thỏ
Tóm tắt
Acephate (ACp) với liều 100mg/kg cân nặng bằng đường uống một lần, gây ra tình trạng nhiễm độc cấp trên thỏ và những thay đổi hoạt động rõ rệt với một số thông số: hoạt động enzym ChE huyết tương giảm khoảng 41% sau nhiễm độc 3-6h, có xu hướng hồi phục sau 24h, nhưng đến 48h vẫn chưa đạt mức bình thường. Tỷ lệ MetHb tăng, cao nhất ở thời điểm 6h, rồi giảm dần về gần mức bình thường sau 48h. Có sự thay đổi tình trạng thăng bằng acid-base; thỏ trong tình trạng nhiễm kiềm hô hấp ở 3h, nhiễm toan chuyển hoá ở 6h và nhiễm kiềm hỗn hợp ở 24h và 48h. Hoạt động enzym SOD hồng cầu giảm. Nồng độ urê, glucose, acid uric đều tăng có ý nghĩa sau khi nhiễm độc 3-6h và trở về gần bình thường sau 48h.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn