Ảnh hưởng của natri artesunat đến tác dụng của codein và morphin
Tóm tắt
Nghiên cứu ảnh hưởng của natri artesunat đến tác dụng giảm ho, giảm đau của codein và morphin trên 40 chuột chắt trắng. Chia ngẫu nhiên làm 4 lô, mỗi lô 10 con: lô 1 tiêm màng bụng natribicarbonat 5%, lô 2 tiêm màng bụng natri artesunat 150mg/kg 3 lần, lô 3 uống codein phosphat 15 mg/kg hoặc tiêm dưới da morphin clohydrat 10mg/kg, lô 4 tiêm màng bụng natri artesunat 150 mg/kg 3 lần và uống codein phosphat 15 mg/kg hoặc tiêm morphin clohydrat 10 mg/kg. Kết quả: natri artesunat tiêm màng bụng với liều 150mg/kg đã làm mất tác dụng giảm ho và giảm đau của codein phosphat trên chuột; không có ảnh hưởng tới tác dụng giảm đau và giảm ho của morphin clohydrat.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn