Ảnh hưởng của một số yếu tố nghề nghiệp và môi trường lên huyết áp 24 giờ ở người tăng huyết áp là công nhân dầu khí làm việc trên biển
Tóm tắt
Nghiên cứu mối liên quan giữa một số yếu tố nghề nghiệp và môi trường lao động với biến đổi huyết áp 24 giờ ở 120 người lao động bị tăng huyết áp (CBP ≥140/90 mmHg) làm việc trên các công trình khoan và khai thác dầu khí ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu, điều trị tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro, TP. Vũng Tàu. Kết quả: công nhân dầu khí lao động trên các công trình dầu khí ngoài khơi chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố như làm ca, tiếng ồn, rung lắc, nhiệt độ cao. Các yếu tố này đều gây ảnh hưởng đến các chỉ số huyết áp 24 giờ như: trung bình HATT, HATTr, HATB, quá tải áp lực. Các chỉ số này tăng tỷ lệ thuận với thời gian phơi nhiễm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn