Ảnh hưởng của laser nội mạch trên một số chỉ tiêu huyết học
Tóm tắt
Nghiên cứu chiếu laser nội mạch cho thỏ thí nghiệm và xác định ảnh hưởng của bức xạ laser lên các tế bào và thành phần máu thông qua những chỉ số huyết học, đánh giá kết quả bằng phương pháp thống kê toán học, so sánh từng chỉ số huyết học trước và sau khi chiếu. Kết quả: sau khi chiếu laser nội mạch 5 ngày liên tục theo liều nhất định, tỷ lệ hồng cầu lưới máu ngoại vi tăng rõ rệt, công thức bạch cầu cũng thay đổi đáng kể, bạch cầu đoạn trung tính giảm, bạch cầu ái toan giảm còn lymphocyte tăng. Trong khi đó sự thay đổi về cầm máu và đông máu dưới tác dụng của laser nội mạch chưa phát hiện được.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn