Ảnh hưởng của histamin tới hệ miễn dịch
Tóm tắt
Trình bày tóm tắt về lịch sử phát triển của histamin. Từ năm 1966 đã có giả thiết về sự tồn tại ít nhất 2 loại thụ thể histamin trong cơ thể người và động vật. Nồng độ histamin từ 10 mũ -6 đến 10 mũ -3 làm trung gian cho: lympho B giảm tiết các globulin miễn dịch (thuộc các lớp IgG1, IgA, IgM), đồng thời tăng tiết kháng thể IgE; ức chế độ độc tố tế bào của lympho T-killer; ức chế hiện tượng tạo hoa hồng E; ức chế sự tạo nhân tố ức chế sự vận chuyển các đại thực bào (MIF-factor); giảm cường độ của phản ứng đáp ứng tăng sinh đối với các kháng nguyên gây quá mẫn muộn và cả các phân sinh nguyên tế bào T đa dòng kiểu phytohemaglutinin (PHA) và Concanavalin A (con-A); ức chế hóa ứng động của bạch cầu ưa axit; giảm các phản ứng quá mẫn muộn in vivo.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn