30 bệnh nhân ung thư vòm chẩn đoán khó từ năm 1984-1985
Tóm tắt
Từ đầu những năm 1980 tới nay trung bình hằng năm có khoảng 200 bệnh nhân ung thư vòm tại Bệnh viện K, trong đó khoảng 10% rất khó chẩn đoán. Riêng hai năm 1984-1985 có 30 bệnh nhân thuộc loại này với chẩn đoán là hạch cổ di căn của ung thư chưa rõ nguyên phát. Trong số này 25 bệnh nhân có hạch góc hàm hoặc cổ 1 bên, 5 ở cả 2 bên, 9 trong số 30 bện bệnh nhân không có biểu hiện một dấu hiệu cơ năng nào. Tiến hành quyết vòm làm chẩn đoán tế bào từ 2-4 lần. Kết quả đạt 21/30 dương tính.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn