27 trường hợp gãy xương đùi và xương chày xử trí bằng khung liên kết
Tóm tắt
Mục đích: báo cáo tóm tắt các tư liệu, giới thiệu khung liên kết và các ý kiến nhận xét bàn luận. Phương pháp: kéo chỉnh trên bàn chỉnh hình hoặc kéo bằng tay trước rồi xuyên đinh, không mổ: 19 bệnh nhân (BN), sau đó dựa vào phim để vặn chỉnh bổ sung. Kỹ thuật xuyên đinh và lắp khung cố định ngoài liên kết: 4 tầng đinh xuyên chéo chữ X nhưng ở 2 bình diện chênh nhau 3-3,5cm nên 4 đinh tạo được 4 tầng đinh. Đinh lắp với 4 cọc ép và hai vòng liên kết tạo thành khung liên kết cân đối vững chắc. ở một số trường hợp gãy gần khớp, xuyên thêm đinh thứ 5 tạo được 5 tầng đinh cho chắc thêm. Sau đó lắp cọc ép.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn