214 dị vật đường thở ở trẻ em gặp trong 6 năm (1980-1986) tại Viện Tai Mũi Họng
Tóm tắt
Trong 6 năm từ 1980-1985 Viện Tai Mũi Họng Trung ương điều trị 214 trường hợp dị vật vào đường thở ở trẻ em trong tổng số 230 dị vật đường thở nói chung chiếm tỷ lệ 93%. Mục tiêu: Nghiên cứu tính chất dịch tễ của dị vật đường thở ở trẻ em. Triệu chứng lâm sàng bao gồm hội chứng xâm nhập, triệu chứng định khu. Bệnh nhân cũng được chụp X quang để kiểm tra. Phim phổi không có biểu hiện bệnh lý, nếu có thì là viêm phế quản hoặc viêm phổi, nên khi chụp phổi không có dấu hiệu bệnh lý không thể trừ được dị vật đường thở. Điều trị: dị vật đường thở là một cấp cứu tai mũi họng. Trước tiên phải giải quyết khó thở, tiếp đến là soi thanh khí phế quản lấy dị vật.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn