12 công trình và cụm công trình khoa học y-dược được giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I
Tóm tắt
Ngày 10/9/1996, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký Quyết định 991 KT/CTN tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 cho 12 công trình (CT) và cụm CT khoa học y dược. Các CT và cụm CT Y - Dược gồm các CT sinh học và bệnh học đại cương; toa căn bản, kháng sinh thảo mộc; bệnh học da liễu; 34 CT khoa học về phòng chống bệnh lao ở Việt Nam (VN) và 5 nguyên tắc cơ bản của ngành y tế; phương pháp cắt gan khô Tôn Thất Tùng; giải phẫu mô tả và nhân trắc học người VN; điều tra về muỗi rốt rét ở VN và CT chế dung dịch penixilin; chẩn đoán phát hiện điều trị ung thư vòm họng; các CT nghiên cứu bệnh mắt hột và bệnh mù lòa ở VN; dược điển VN; những cây thuốc và vị thuốc VN; CT về vệ sinh nước sinh hoạt, nước ăn, nước thải, sách giáo khoa và 38 CT về vệ sinh thực phẩm - dinh dưỡng.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn