Nghiên cứu khả năng áp dụng các phương pháp giám sát điều trị Amikacin tại Trung tâm chống đọc, Bệnh viện Bạch Mai dựa trên khảo sát nồng độ thuốc trong máu và thông số dược động học
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn