Liên quan giữa chỉ số khối cơ thể (BMI) thai phụ với tỷ lệ trẻ sinh thấp cân tại Cần Thơ
Tóm tắt
Khảo sát 5204 sản phụ tại Cần Thơ từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 9 năm 2002 để xác nhận mối liên quan chỉ số khối cơ thể của người mẹ trước khi có thai với cân nặng trung bình và tỷ lệ sinh thấp cân của trẻ sơ sinh cho thấy, có sự liên quan giữa chỉ số khối cơ thể của người mẹ thấp <18,5 với tỷ lệ trẻ thấp cân cao 13,52+/-1,65 so với người mẹ có chỉ số BIM>/= 20,0 tỷ lệ sinh thấp cân chỉ chiếm 6,61 +/- 1,23%. Khi chỉ số khối cơ thể tương đương (từ 18,5 đến 19,99) thì những thai phụ sống ở vùng nông thôn lại có tỷ lệ sinh con thấp cân cao hơn.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn