Kỹ thuật ủ compost từ rác thải hữu cơ
Tóm tắt
Phương pháp ủ compost là kỹ thuật ủ rác hữu cơ bằng cách tạo ra các luống ủ để cho quá trình xảy ra trong điều kiện tự nhiên nhờ các vi khuẩn hiếu khí phân huỷ rác thành chất mùn bền vững. Rác thải hữu cơ dùng cho ủ compost có thể từ các nguồn sau: rác có nguồn gốc nông nghiệp từ dọn vườn, sau thu hoạch nông trại; rác từ các chợ; rác từ các nhà hàng, khách sạn, nơi chế biến nông sản. Có 2 cách ủ compost: cách ủ 1: luống ủ để yên tĩnh có hệ thống thông khí; cách ủ 2: luống ủ tự nhiên và cung cấp khí bằng đảo xới rác. Kỹ thuật ủ compost đã được thực hành ở nhiều nước để xử lý rác. Nó không những tạo ra một chất mùn hữu cơ dùng làm phân bón rất tốt mà quan trọng là nó xử lý giảm được một thể tích lớn rác thải.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn