Dịch Dengue xuất huyết tại các tỉnh phía Nam, 1998
Tóm tắt
Năm 1998 tại 19 tỉnh thành phía Nam đã có 123.977 trường hợp mắc và 347 trường hợp chết do sốt xuất huyết Dengue (SXHD). Trong vụ dịch này đã phân lập được 219 virus Dengue từ máu BN gồm: 26 Dengue-1; 27 Dengue-2; 162 Dengue-3 và 4 Dengue-4. Lứa tuổi tìm ra virus nhiều nhất là 5-14. Tuy nhiên trong năm này số BN lớn tuổi tìm ra virus Dengue chiếm tỷ lệ khá cao (18,22%). Ngay trong quý 1, bằng phân lập virut và chẩn đoán huyết thanh đã xác định có nhiều BN SXH.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn