Đánh giá thử nghiệm công hiệu vacxin viêm não Nhật Bản bằng sơ đồ shewhart
Tóm tắt
Công hiệu 33 loạt vacxin viêm não nhật bản: từ loạt 200 đến loạt 223 và từ loạt TCMR014 đến loạt TCMR023 sản xuất năm 2000 và 2001 tại Công ty vacxin và sinh phẩm số 1 được đánh giá bằng sơ đồ Shewhart. Kết quả trong 33 loạt vacxin trên không có loạt nào mà công hiệu nằm ngoài sự biến thiên giá trị 1 SD. Ðiều này chứng minh rằng quy trình sản xuất, công hiệu của vacxin viêm não nhật bản, thao tác kỹ thuật cũng như điều kiện của thử nghiệm đều ổn định.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn