Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phòng chống các rối loạn thiếu iốt tại tỉnh An Giang, 1998-2003
Tóm tắt
Hồi cứu kết quả thực hiện Chương trình phòng chống các rối loạn thiếu iốt tại tỉnh An Giang qua các năm 1998, 2000, 2003. Kết quả: độ phủ muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh ở An Giang đạt lần lượt là 29%, 52,9%, 76,5%. Iốt niệu trung vị: 1,8µg/dl, 4,4µg/dl, 5,7µg/dl. Tỷ lệ bướu cổ trẻ em lần lượt là 20,5%; 12,8% và 6,1%. Với kết quả trên, chương trình này tại An Giang đã có sự cải thiện, thoát khỏi vùng thiếu iốt nặng, trở thành vùng thiếu iốt nhẹ. Tuy nhiên, vẫn còn 71,5% hộ dân sống trong vùng thiếu iốt. Số người mẹ hiểu biết về lợi ích của muối iốt có liên quan đến bướu cổ (89,7%), nhiều hơn biết muối iốt để phòng bệnh đần độn (40%). Nguyên nhân chính khiến người dân không dùng muối iốt là do thói quen dùng muối thường (34,2%), muối iốt đắt (21,2%), bán không liên tục (14%).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn