Đặc điểm dịch tễ học của hai vụ dịch sởi tại Khánh Hoà
Tóm tắt
Dù chương trình TCMR được triển khai đạt kết quả rất cao trong nhiều năm qua từ 1989-2000, nhưng từ năm 1998-2000 tại Khánh Hoà vẫn xảy ra dịch sởi ở quy mô nhỏ với các đặc điểm: Đa số trường hợp mắc là những trẻ bị bỏ sót trong quá trình tiêm chủng, tỷ lệ số mắc có tiển sử đã tiêm vacxin chỉ chiếm 9,9%. Không có sự khác biệt về giới trong các vụ dịch, nhóm tuổi bị mắc nhiều nhất là 1-4 tuổi và 5-9 tuổi. Triệu chứng nổi ban xuất hiện ở 80% các trường hợp. Kết quả huyết thanh học và phân lập virut cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ mắc theo giới, nhóm tuổi và tiền sử tiêm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn