Bước đầu tìm hiểu tác động của các loại oligo-alginat đến quá trình sinh trưởng phát triển của bacillus subtilis
Tóm tắt
Việc bổ sung Oligo alginat có trọng lượng phân tử khoảng 4700 Dalton và với hàm lượng 30-50 ppm đã làm gia tăng rõ rệt hiệu suất sinh khối của Bacillus subtilis. Trọng lượng phân tử oligo-alginat có tác dụng đến quá trình sinh trưởng phát triển của bacillus subtilis. Những oligo-alginat với trọng lượng phân tử cao hơn gây ức chế quá trình sinh trưởng của chủng vi khuẩn này.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn