Bước đầu nghiên cứu về điều kiện vệ sinh và bệnh cận thị học sinh tại hai trường tiểu học ở Hà Nội
Tóm tắt
Khảo sát tại 2 trường tiểu học nội, ngoại thành Hà Nội, Tân Mai, Vân Nội trên 579 học sinh. Kết quả cho thấy: cường độ chiếu sáng đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép nhưng ở một số vị trí ngồi học cường độ chiếu sáng quá cao. Chiều cao bàn ghế chưa tương thích với chiều cao của học sinh. Tình trạng thị giác tồi-kém chiếm 17%, tật khúc xạ chiếm 24%, loạn-viễn cận thị chiếm 11%. Đã bước đầu phát hiện một số yếu tố có ảnh hưởng đến rối loạn thị giác học sinh. Các rối loạn thị giác trường Tân Mai cao hơn rõ rệt.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn