Biến loạn nhiễm sắc thể trên tế bào bạch cầu máu ngoại vi người trong thực nghiệm chiếu tia gamma cấp
Tóm tắt
Đường cong đáp ứng liều thực nghiệm đối với tổn thương cấu trúc nhiễm sắc thể kiểu nhiễm sắc thể hai tâm động (dicentric) trên tế bào cầu máu ngoại vi người sau chiếu tia gamma cấp tính với các liều khác nhau tại xuất liều 0,3Gy/phút. Số liệu thể hiện mối tương quan giữa tần số tổn thương nhiễm sắc thể với liều chiếu xạ, phù hợp với phương trình bậc 2 y=(4,88+/-0,57)Xmũ2 + (3,42+/-0,97)X + (0,06+/-0,08). Đây là cơ sở cho phương pháp đo liều sinh học phóng xạ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn