Áp dụng phương pháp Pulsed field gelelectrophoresis (pfge) trong nghiên cứu định loại dựa trên phân tử các chủng Haemophilus influenzae gây bệnh
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn