Ảnh hưởng của các phụ liệu đến phương pháp chế biến cổ truyền vị thuốc bán hạ nam
Tóm tắt
Bán hạ nam là thân rễ đã chế biến của cây củ chóc Typhonium trilobatum (L.) Schott họ Ráy Araceae. Bán hạ nam được dùng thay bán hạ bắc. Khi dùng làm thuốc phải chế biến để làm hết ngứa, giảm độc và tăng tác dụng chữa bệnh. Nghiên cứu đã thu thập được 68 phương pháp chế biến bán hạ khác nhau. Qua phân tích thấy các phụ liệu thường thuộc nhóm hóa đàm chỉ ho hoặc giảm ngứa. Nhiệt độ càng cao vị ngứa càng giảm nhanh. Phương pháp chế biến theo chuyên luận bán hạ nam và bán hạ kính cho thành phẩm không ngứa.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn