Nghiên cứu tác dụng bảo vệ của algal omega-3 đối với tế bào tủy xương trên chuột nhắt trắng thực nghiệm
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn