Đặc điểm cấu trúc phân tử gen polymerase PB1 chủng DkNA72 và DkNA114 thuộc phân dòng phúc kiến của virus cúm A
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn