Bước đầu đánh giá tác dụng điều trị bệnh sán lá gan lớn fascioliasis bằng triclabendazole ở Việt nam
Tóm tắt
Nghiên cứu trên 249 bệnh nhân sán lá gan lớn từ 25 tỉnh của Việt Nam được lựa chọn với phác đồ điều trị là Triclabendasole 10-20mg/kg chia 2 lần cách nhau 6-8 giờ (uống sau khi ăn). Kết quả: điều trị sán lá gan lớn bằng Triclabendazole liều 10-20mg/kg có tác dụng khỏi bệnh hoàn toàn sau 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Tác dụng không mong muốn của Triclabendazole là không đáng kể.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn