Báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đánh giá tác dụng hỗ trợ của thuốc Haina trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus mạn (đề tài nhánh 3)
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn