Kết quả phun khí dung nguội thể tích cực nhỏ các hợp chất lân hữu cơ và pyrethroid để chống ruồi nhà bên trong nhà ở thị trấn Sặt tỉnh Hải Hưng
Tóm tắt
Kết quả xử lý ruồi nhà bên trong nhà, bằng máy phun khí dung thể tích cực nhỏ đeo vai tại thị trấn Sặt cho thấy: các hợp chất lân hữu cơ (Sumithion L100, Actellic 50EC, Malathion ULV) và Pyrethroid (Permethrin) đã có hiệu lực giết ruồi nhà cao, chỉ số mật độ ruồi đã giảm trong 7 ngày. Về hóa chất diệt ruồi trưởng thành: tác dụng diệt côn trùng của Sumithion L100 cao hơn Actellic 50EC, Malathion ULV và Permethrin ULV. Hoạt tính men cholinesterase trong máu của những người phun thuốc 6 giờ sau khi phun các hợp chất lân hữu cơ có giảm đi, tuy không thấy dấu hiệu ngộ độc về lâm sàng. Cũng không nhận thấy các triệu chứng nhiễm độc cho người tại các nhà đã phun thuốc.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn