Hình ảnh PLAQUE một số virut được phân lập tại Việt Nam
Tóm tắt
Nghiên cứu hình thái plaque của một số virut được phân lập tại Việt Nam. Kết quả: plaque của poliovirut có kích thước lớn 2,5mm, loại poliovacxin có kích thước nhỏ 1mm; plaque của virus viêm não không đồng đều từ 1,5 đến 2mm; plaque của virus Herpes đồng đều, kích thước 2mm; plaque của Pseudorabies có kích thước đồng đều, tròn, rõ 2,5-3mm; plaque của bệnh heo co giật rõ, có kích thước đồng đều 1,5-2mm. Kỹ thuật plaque là một kỹ thuật có giá trị về mặt nghiên cứu di truyền virut học.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn