Đánh giá các biện pháp phòng chống vật chủ và bọ chét truyền dịch hạch đang sử dụng ở Việt Nam
Tóm tắt
Để tiến hành tập hợp dẫn liệu, nghiên cứu bổ sung trong giai đoạn 1985-1990 nhằm đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp hiện đang sử dụng để diệt bọ chét và các vật chủ của chúng ở Việt Nam. Kết quả cho thấy trong các hoá chất diệt chuột đang sử dụng ở Việt Nam, mồi Warfarin 0,05% là hiệu quả, an toàn và thích hợp hơn cả. Cần diệt chuột vào mùa sinh sản của chuột để hiệu quả diệt dược kéo dài. Hiệu quả diệt bọ chét của Diazinon có dấu hiệu giảm hiệu lực, cần sớm nghiên cứu lựa chọn một hoá chất có hiệu quả hơn thay thế Diazinon trong phòng chống bọ chét.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn