Công nghệ sản xuất vacxin viêm não nhật bản ở qui mô bán công nghiệp
Tóm tắt
Trong năm 1995, Viện vệ sinh dịch tễ học Hà Nội đã sản xuất 25 loạt vacxin viêm não nhật bản (VNNB). Tất cả vacxin đều đạt tiêu chuẩn chất lượng của Tổ chức y tế thế giới về các thành phần hóa học, vô trùng, yếu tố gây sốt, an toàn, bất hoạt và công hiệu. Kết quả theo dõi qua 3 vụ dịch VNNB năm 1993, 1994, 1995 với tổng số 150.000 cháu đã tiêm vacxin VNNB do Viện vệ sinh dịch tễ Hà Nội sản xuất trong số này không có cháu nào mắc VNNB. Sản phẩm vacxin VNNB sản xuất năm 1995 đã được cải tiến một bước về hình thức mẫu mã đẹp, tương đương các mẫu ngoại nhập, được cộng đồng chấp nhận một cách rộng rãi ở hầu hết các tỉnh phía Bắc.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn